ที่เที่ยว ที่กิน ที่พัก

เที่ยว รวม

ทดสอบ 3

ทดสอบ 3

ทดสอบ 3 ท่องเที่ยวกระบี่

ทดสอบ 16:10 น.  6 พ.ค 63

ทดสอบ 16:00 น. 20

ผาตั้งเชียงราย ประตูไทยสู่ลาว

ผาตั้งเชียงราย ประตูไทยสู่ลาว

จุดชมวิวทะเลหมอก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกเชียงรายที่ผาตั้ง ผาบ่อง ช่องผาขาด และจุดชมทะเลหมอกเนิน 102,103 ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวดอยที่...

ดอยผาหม่น  Doi Pha Mon

ดอยผาหม่น  Doi Pha Mon

ดอยผาหม่น ดอยผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทีไม่น้อยหน้ากันเลย ด้วยความสวยของวิวที่แตกต่างกับการรับแสงแรกแห่งวันที่ดอย...

รวยโชคยิมแถว ม.แม่โจ้

รวยโชคยิมแถว ม.แม่โจ้

ยิมฟิตเนสแนวใหม่สไตล์ครอสฟิต เครื่องแรกที่แรกในเชียงใหม่กับลู่วิ่งแบบรอก ยิมที่เป็นสไตล์ครอสฟิต Functional Training กับเครื่องเล่นคุณภาพดี มุมโดนๆ อุป...

เที่ยวไทย

ลกเที้ยน ร้านอาหารพื้นเมืองภูเก็ต Lock Tien

ลกเที้ยนที่กินรวมอาหารพื้นเมืองของภูเก็ตที่ราคาถูกร้านอาหารในภูเก็ตบางร้านต้องมาขอสูตรอาหารเลยที่เดียว ลกเที้ยน เป็นศูนย์อาหารแบบเปิดโล่ง เป็นอาคารชั้...

เวียงแก้ว ในคูเมือง

คุ้มเวียงแก้ว(ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่เดิม)ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาข่วงหลวงเวียงแก้ว โดยมีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 3 ส่วนดังนี้ 1.การขุดแต่งทาง...

จังหวัดพิจิตร

จังหวัดพิจิตร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำน่านทางตอนล่างของภาคเหนือ ระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับจังหวัดพิษณุโลก ตัวเมืองมีแม่น้ำน่านกับแม่น้ำยมไหลผ่าน ชื่อเมือ...

จังหวัดยโสธร

ยโสธร เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำชี เป็นจังหวัดที่มีขนาดเล็กที่สุดในเขตภาคอีสานตอนล่าง มีชื่อเสียงในการทำบั้งไฟจนได้ชื่อว่า “เมืองบั้งไฟ” ปั...

เที่ยวอาเซียน

โปรแกรมเที่ยว วัดเชียงทอง

สำหรับโปรแกรมเที่ยวหลวงพระบาง วัดนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักในเมืองหลวงพระบางเลยก็ว่าได้ เพราะหลวงพระบางมีวัดวาอารามเก่าแก่ที่ทรงคุ...

ที่กินหลวงพระบางร้านตำหนักลาว

อีกหนึ่งที่กินลาวหลวงพระบาง ร้านตำหนักร้านซึ่งเป็นอีกร้านอาหารที่หลวงพระบางที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดี ซึ่งร้านตำหนักลาวบริการอาหารลาว...

ชิมเฝ๋อหลวงพระบาง

ชิมเฝ๋อหลวงพระบาง อีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของเมืองหลวงพระบางก็คงจะหนีไม่พ้น เฝ๋อครับ ขอบอกเลยว่าเป็นเมนูยอดฮิตจริง ๆ เพราะไม่ว่าจะไปมุมไหนของ...