จุดชมวิวทะเลหมอก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกเชียงรายที่ผาตั้ง ผาบ่อง ช่องผาขาด และจุดชมทะเลหมอกเนิน 102,103 ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวดอยที่วเชียงราย จุดชมวิวที่ต้องเดินทางเข้าเที่ยวชมตามไหล่เขากับบรรยากาศที่สัมผัสใกล้ๆเมฆ หมอก ที่พัดผ่านการเข้าชมผาตั้งในปีนี้ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม มีลานจอดรถกว้าง จอดรถแล้วเดินเข้าชมวิวต่างๆตามจุดที่กำหนดให้เข้าชมสามารถเดินด้วยเท้าหรือใช้บริการขี่ลาเข้าชมได้ การเดินชมบรรยากาศที่ผาตั้งสามารถพบกับจุดต่างๆ อาทิ ผาบ่องศาลาเก๋งจีน พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ ป่าหินยูนนาน จุดชมวิวช่องผาขาดจุดชมทะเลหมอกเนิน 102,103 และดอกนางพญาเสือโคร่ง

ศาลาเก๋งจีน- พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ –ป่าหินยูนนาน

ตรงจุดศาลาเก๋งจีนจะเป็นจุดแรกที่เริ่มเดินจากบันไดทางเข้ามาจากลานจอดรถเป็นจุดเริ่มเดินชมจุดชมวิวของผาตั้ง ณ จุดนี้เราสามารถเลือกที่จะเดินด้วยเท้าหรือเลือกใช้บริการขี่ลาไปชมจุดชมวิวแต่ละจุดได้ซึ่งอยู่ใกล้กับศาลาเก๋งจีนส่วนทริปนี้ เที่ยวกินนอน เลือกที่จะเดินด้วยเท้าเพื่อกับบรรยากาศมาให้เพื่อนๆ ได้ชมกัน ณ จุดนี้สามารถถ่ายรูปกับวิวที่สวยที่ใกล้กับบริเวณป่าหินยูนนานได้ หรือจะเดินขึ้นไปอีก 50 เมตร จากทางเดินทางหลักเพื่อเข้าไปกราบไว้พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ ได้ สรุป บริเวณใกล้เคียงจากทางขึ้นบันไดจะมี ศาลาเก๋งจีน  พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ  ป่าหินยูนนาน บริการขี่ลาเที่ยว ช่องผาบ่อง

ศาลาเก๋งจีน- พระพุทธมังคลานุภาพลาภสุขสันติ –ป่าหินยูนนาน

ป่าหินยูนนาน

ป่าหินยูนนาน ผาตั้งเชียงราย

จุดบริการขี่ลาบนดอยผาตั้ง เชียงราย

ผาบ่อง ประตูสยามสู่ลาว เป็นช่องหินขนาดใหญ่คนเดินลอดได้อยู่ในแนวหน้าผามองเห็นทิวทัศน์หากท่องฟ้าเปิดอยู่ใกล้บริเวณทางขึ้นด้านซ้ายมือก่อนถึงศาลาเก๋งจีน ที่จะเดินไปชมจุดชมวิวทะเลหมอกเนินเขา 102,103 ต่อไป

จุดชมวิวช่องผาขาด

ช่องผาขาดจะอยู่ทางซ้ายมือก่อนขึ้นจุดชมวิวทะเลหมอก 102  จุดนี้นักท่องเที่ยวจะเลือกหยุดพักก่อนไปจุดชมวิวทะเลหมอก 102 และ 103 เสียส่วนใหญ่ จึงทำให้จุดชมวิวช่องผาขาด มีนักท่องเที่ยวรอต่อคิวถ่ายรูปกันเยอะมาก เลยทำให้จุดนี้มีนักท่องเที่ยวรวมกลุ่มกันค่อยข้างมาก

จุดชมวิวช่องผาขาด ชมทะเลหมอกอีกหนึ่งจุดบนผาตั้ง

 

จุดชมทะเลหมอกเนิน 102

จุดชมทะเลหมอกเนิน 102 อยู่ใกล้กับช่องผาขาดหรือเรียกว่า ช่องผาขาดเป็นจุดเริ่มต้นเดินขึ้นชม เนิน 102 ก็ว่าได้เส้นทางเดินขึ้นเนินชมวิว 102 เป็นทางชันเดินขึ้นอย่างเดิน ระยะทางประมาณ 200 เมตร เป็นทางเส้นทางขึ้นและทางลงเส้นเดียวเพื่อจะเดินต่อไปชมเนิน 103  ณ ชมวิว 102 สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกได้ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด และนักท่องเที่ยวชอบถ่ายรูปกับระฆังที่แขวนอยู่ได้ด้านบนซึ่งสัญลักษณ์ที่แสดงว่ามาถึงผาตั้ง ณ จุดชมวิวทะเลหมอก 102 แล้ว

เนินเขาจุดชมทะเลหมอกเนิน 102

ระฆังที่แขวนอยู่ได้ด้านบนซึ่งสัญลักษณ์เนินเขาจุดชมทะเลหมอกเนิน 102

จุดชมทะเลหมอกเนิน 103

เนินเขาหินขนาดใหญ่ที่เรียบตัวกัน ทับซ้อนกันอย่างสวยงามที่ห่างจากจุดชมทะเลหมอก 102  ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 600 เมตร ทางเดินเท้าตามไหล่เขาและสลับกับทางขึ้นซึ่งระหว่างทางก่อนถึงจุดเนิน  103 สามารถชมบรรยากาศวิวสวยๆ และแวะถ่ายรูปตลอดเส้นทางเดินได้ บนเนินเขา 103 มีลักษณะหินขนาดใหญ่ ที่เรียบตัวกันเป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่สวยงาม จุดชมทะเลหมอกที่สวยงามอีกมุมหนึ่งบนดอยผาตั้ง และจุดเนิน 103 บนผาตั้งชมทะเลหมอกได้กว้างแบบพาโนรามา และที่สำคัญบรรยากาศดีอากาศดีมาก มีลมพัดตลอด บางช่วงมีก้อนเมฆพัดผ่านอีกด้วยด้วย

จุดชมทะเลหมอกเนิน 103

วิวสวยบนจุดชมทะเลหมอกเนิน 103

บรรยากาศทะเลหมอกตอน 10 โมงเช้า

ดอกนางพญาเสือโคร่ง

ดอกนางพญาเสือโคร่งจะบานบริเวณลานจอดรถซึ่งเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกในช่วงเดือน ธันวาคม ถึง มกราคม (ควรโทรตรวจสอบถามก่อน)และนอกจากชมดอกนางพญาเสือโคร่งบริเวณใกล้ลานที่จอดรถผาตั้งยังมีตลาด ร้านค้าที่เกษตรและชาวบ้านนำมาขายอาทิ บ๊วย ท้อ สาลี่ แอปเปิ้ล และชา ซึ่งจะให้ผลผลิตมากในช่วงฤดูหนาว ซึ่งเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากทำให้เกิดการกระจายรายได้แก่ท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี บนดอยผาตั้ง มีที่พัก สถานที่กางเต็นท์และร้านอาหาร สามารถไปเที่ยวได้ตลอดปี

กับมุมถ่ายรูปเนินชมวิวทะเลหมอก 103 พาโนรามา

ดอยผาตั้งเชียงราย

ทางเเดินเท้าตามไหล่เขาบนดอยผาตั้ง

การเดินทาง  จากจังหวัดเชียงราย ใช้เส้นทางเชียงราย-เวียงชัย –พญาเม็งราย –บ้านต้า (ทางหลวงหมายเลข 1233, 1173 และ 1152) 50 กิโลเมตร บ้านต้า-บ้านท่าเจริญ (ทางหลวง 1020 ) 45 กิโลเมตร บ้านท่าเจริญ-เวียงแก่น-ปางหัด (ทางหลวงหมายเลข 1155 ) 17 กิโลเมตร และปางหัด-ดอยผาตั้ง อีก 15 กิโลเมตร สภาพเส้นทางบางช่วงสูงชัน