พระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะไทใหญ่ประดิษฐานเชิงเขาของวัดพระธาตุดอยกองมูอยู่ในอำเภอเมือง วัดพระนอนหรือวัดตีนดอย เป็นสถาปัตยกรรมแบบพม่าและผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลังคามีลวดลายฉลุ วัดพระนอนอยู่ใกล้สถานที่เที่ยวอีกหลายแห่ง วัดดอยกองมูล อนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชา วัดจองคำ อีกหนึ่งวัดที่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวแม่ฮ่องสอนต้องมากราบสักการะเพราะด้วยเป็นหนึ่งในวัดดังในตัวเมือง  วัดมีจุดเด่นในเรื่องของ องค์พระนอน รูปปั่นสิงโต 2 ตัว และยังเป็นสถานที่สอนวิปัสสนาอีกด้วย นอกจากที่จะเป็นที่กราบสักการะกราบไหว้ของชาวบ้านและพุทธศาสนิกชนและที่แวะเที่ยวของนักท่องเที่ยว อีกทั้งเป็นองค์พระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นพระพุทธไสยาสน์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่เคารพสักการะของชาวเมืองแม่ฮ่องสอน

พระนอนองค์ใหญ่ วัดพระนอน แม่ฮ่องสอน

สิงโตศิลปะไทใหญ่ตั้งเชิงเขาของวัดพระธาตุดอยกองมู เมือง แม่ฮ่องสอน วัดพระนอน

พระนอนองค์ใหญ่ในแม่ฮ่องสอน

พระนอนองค์ใหญ่ พระนอนศิลปะแบบพม่าจากรัฐฉานผสมผสานศิลปะแบบไทใหญ่ที่เป็นพระนอนที่มีขนาดยาว  11เมตรบ้างรีวิวบอก 12 เมตร พระนอนจะประดิษฐานในวิหารรูปทรงพม่าภายในวัดซึ่งมีพระพุทธรูปพระนอนลักษณะงดงามมากอยู่ในวิหารหลังใหญ่ในวัดพระนอนและวิหารนี้จะทำกิจกรรมทางสงฆ์และกิจกรรมทางพุทธศาสนาจึงทำให้พระนอนเป็นพระประธานไปในตัว และภายในวิหารยังมีห้องที่จัดแสดงพุทธรูป ข้าวของครั้งใช้สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 (ห้องพิพิธภัณฑ์) อีกด้วยตามประวัติเล่าว่าพระนางเมี๊ยะ ภริยาของพระยาสิงหนาทราชาเป็นผู้สร้างขึ้นพระนอนขึ้น พระนอนเป็นอิฐปูนสร้างในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ตอนที่ญี่ปุ่นเข้ามาในแม่ฮ่องสอนแต่ยังสร้างไม่เสร็จจึงได้รับการบูรณะตามสมัยดังต่อมาที่ปรากฎ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-8

พระนอนองค์ใหญ่ แม่ฮ่องสอน

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-6

พระนอนองค์ใหญ่ ศิลปะไทใหญ่ประดิษฐานเชิงดอยกองมู

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-7

พระนอนองค์ใหญ่ อำเภอเมือง วัดพระนอนหรือวัดตีนดอย

รูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ 2 ตัว สิงโตตัวใหญ่ที่อยู่ทางด้านหลังวัดตรงบันไดทางขึ้นวัดดอยกองมู ยืน 2 ตัวใหญ่ ตามหลักฐานแสดงสร้างโดยพระยาสิงหนาทราชา และพระนางเมี๊ยะ อยู่ระหว่างทางที่จะขึ้นไปนมัสการพระธาตุกองมูจะต้องเดินขึ้นเท่านั้นยังเป็นสิงโตที่มีลักษณะงดงามและสมบูรณ์มาก

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-3

รูปปั้นสิงโตขนาดใหญ่ 2 ตัว

ห้องพิพิธภัณฑ์ในวัดพระนอน  ห้องจัดที่แสดงภายในวิหารบริเวณใกล้พระนอนจะมีห้องจัดแสดงงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น หนังสือพระไตรปิฎกและวัตถุโบราณ ถ้วย โถ ชาม รูปสมัยโบราณ พระพุทธรู)ปางต่างๆ และของใช้สอยของชาวญี่ปุ่นสงครามโลกครั้งที่ 2

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-15

ห้องจัดที่แสดงภายในวิหารบริเวณใกล้พระนอน

การสอนวิปัสสนา นอกจากเป็น    ยังมีการสอนนั่งสมาธิ เพื่อพัฒนาจิตใจ สร้างสติ ความอดทนในรูปแบบของการสอนวิปัสสนา

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-14

ภายในห้องพิพิธภัณฑ์ในวัดพระนอน

วิหารไทใหญ่ ด้านด้านหลังวัดใกล้ประตูทางเข้าด้านข้างยังมีวิหารสร้างขึ้นบริเวณเชิงดอยซึ่งเป็นศิลปะแบบไทใหญ่มีลวดลายฉลุแบบพม่า สถาปัตยกรรมแบบพม่าและผสมผสานวัฒนธรรมชาวไทใหญ่รูปทรงหลังคาวัดเป็นแบบ

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%99-%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%ae%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%ad%e0%b8%99-1

วิหารไทใหญ่ ด้านด้านหลังวัดใกล้ประตูทางเข้าด้านข้างวัดพระนอน

การเดินทางวัดพระนอน  ใช้เส้นทางเดียวกับทางขึ้นพระธาตุดอยกองมู อยู่บริเวณเชิงดอย ใกล้กับสนามกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอนและอนุสาวรีย์สิงหนาทราชา ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนผดุงม่วยต่อ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000