เดือน: ธันวาคม 2018

ผาตั้งเชียงราย ประตูไทยสู่ลาว

จุดชมวิวทะเลหมอก จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นและตกเชียงรายที่ผาตั้ง ผาบ่อง ช่องผาขาด และจุดชมทะเลหมอกเนิน 102,103 ที่นักท่องเที่ยวพลาดไม่ได้ในการมาเที่ยวดอยที่วเชียงราย จุดชมวิวที่ต้องเดินทางเข้าเที่ยวชมตามไหล่เขากับบรรยากาศที่สัมผัสใกล้ๆเมฆ หมอก ที่พัดผ่านการเข้าชมผาตั้งในปีนี้ไม่ต้องเสียค่าเข้าชม มีลานจอดรถกว้าง จอดรถแล้วเดินเข้าชมวิวต่างๆตามจุดที่กำหนดให้เข้าชมสามารถเดินด้วยเท้าหรือใช้บริการขี่ลาเข้าชมไ...

ดอยผาหม่น  Doi Pha Mon

ดอยผาหม่น ดอยผาตั้ง ภูชี้เดือน ภูชี้ดาว และภูชี้ฟ้า แหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวทีไม่น้อยหน้ากันเลย ด้วยความสวยของวิวที่แตกต่างกับการรับแสงแรกแห่งวันที่ดอยผาหม่น จุดชมวิวชมพระอาทิตย์ขึ้นน้องใหม่ที่นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยรู้จัก ดอยผาหม่น มีทั้งจุดชมพระอาทิตย์ขึ้น จุดกางเต็นท์และบ้านพักด้านล่างให้บริการดอยผาหม่นกับความสูงกว่า 1,625 เมตร จากระดับน้ำทะเล เป็นแนวกั้นชายแดนไทย-สปป.ลาว ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างดอยผ...