ที่กินที่ดื่มสิงคโปร์

ไชน่าทาวน์ฟู้ดสตรีท อาหารในสิงคโปร์

Chinatown Food Street ไชน่าทาวน์ฟู้ดสตรีท Pagoda Street เป็นตรอกเล็ก ๆ ที่อยู่ติดกับ Sri Mariamman Temple ( วัดพระเขี้ยวแก้ว ) ตรอกเล็ก ๆ ที่ถูกปรับให้เป็นถนนแห่งความอิ่มหนำสำราญ ด้วยร้านอาหารน้อยใหญ่ เรียงรายกันตลอดสาย ในช่วง – บ่ายยังไม่ค่อยมีร้านอาหารมาตั้งมากนัก แต่ว่าจะคึกคักเป็นอย่างมากในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะเวลาช่วง 4 – 5 ทุ่ม  ตรงกลางจะมีโต๊ะนั่งจัดเรียงรายไว้ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกนั่ง...